Hur många bostäder byggs det i Sverige varje år

Att det råder bostadsbrist i Sverige råder det ingen tvekan om. Majoriteten av alla kommuner i landet har bostadsbrist. Men varför bygger man inte bara fler lägenheter då?

Ett av de stora problemen beror på att staten tar allt mindre ansvar i bostadsmarknaden och överlåter istället ansvaret till byggbolagen. Detta resulterar i att byggbolagen måste ta alla riskerna, både med bygget och uthyrningen/försäljningen av bostäderna. Detta brukar resultera i att bostadspriserna går upp och målgruppen som behöver bostad inte har råd.

Nya bostäder i Sverige

Under år 2019 påbörjades bygget av 51 000 nya bostäder och även under 2020 ska 50 000 nya bostäder också börja byggas. Trots mängden är det en minskning med 9 % sett till föregående år. Boverket gjorde en bedömning om hur många bostäder som behöver byggas för att möta behovet, en siffra på 64 000 nya bostäder per år. Det stora problemet handlar även om felmatchningen mellan efterfrågan och utbud. Som vi nämnde ovan är den främsta målgruppen som är i behov av bostad låginkomsttagare. De lediga bostäder som finns är helt enkelt för dyra, eller så ligger de exempelvis fel till rent geografiskt.

Just nu byggs endast runt 40 000 bostäder per år, trots en efterfrågan på cirka 64 000. Därför ser vi varje år ökar därför obalansen. De sociala konsekvenserna kan bli trångboddhet, ungdomar som ofrivilligt bor hemma samt en generellt tuffare kamp om de få bostäder som finns. Det blir lite av en snöbollseffekt, med negativ utgång. Personer kan inte ta de jobb som erbjuds eftersom det saknas bostäder i närområdet.

 

Statens ansvar

Det skulle behövas ett större ansvar från staten och inte lägga hela ansvaret på privata byggfirmor. Precis som under 1960-talet, då det byggdes en miljon bostäder i det så kallade miljonprogrammet. Staten lånade ut pengar till 100 000 bostäder. Men under senaste åren har staten alltså tagit ett steg tillbaka, något som lett till den kris vi hamnat i.

Därtill råder det arbetslöshet, något som också gör det svårt för bostadsmarknaden då den stora målgruppen är låg- till medelinkomsttagare samt nyanlända. Det finns helt enkelt inte ett utbud som matchar efterfrågan.

 

 

 

 

Finns det någon lösning?

En del tycker att social housing, subventionerade lägenheter, kan vara ett alternativ, något som fungerat i många länder i EU. Ett annat alternativ är att staten hjälper till rent finansiellt med byggandet av fler billiga bostäder istället för att överlägga ansvaret åt privata byggföretag. Idag byggs många nya bostadsrätter samt ombyggnationer av hyresrätter till bostadsrätter. Det är något som drabbar den största målgruppen ännu mer eftersom många som söker bostad är studerande eller nyanlända utan möjlighet att köpa en bostad. Lösningen är att satsa mer på att bygga billigare hyresrätter.

Lämna en kommentar