Stockholm, Liljeholmen
Maja Francis

läs mer och skriv på

Om man bygger över en bit av Södertäljevägen, från Liljeholmsbron till Årstakorset, kan man ansluta vägar och struktur mellan närliggande områden. Därmed skapas ett grönområde med cykel- och gångvägar för att binda ihop Årstadal och Liljeholmen. Om Stockholms politiker går med på det är bostadspotentialen hela 3 000 nya hyresrätter till rimlig kostnad!

Om bostadskrisen ska lösas måste politikerna komma till skott. Vi börjar med ett krav på 30 000 nya hyresrätter till rimlig kostnad i hela Sverige – varje år. Därför finns här en namninsamling som ska lämnas över till ansvariga politiker. Genom att skriva under är du med och gör skillnad.

Vi behandlar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i ditt namn tillåter du att vi publicerar det på den här sajten och att du kan bli kontaktad i samband med In My Backyard.