Göteborg, Första långgatan
Amwin

läs mer och skriv på

I Göteborgsområdet sker byggandet för fullt. Men även här, likt många andra platser i Sverige, handlar det även om att rätt typ av hyresrätter måste byggas. Mycket av det som byggs är väldigt dyrt, och 2016 byggdes dessutom bara hälften av de 4 000 bostäder som behövs för att komma till rätta med bristen i Göteborg. I Storgöteborg finns ett behov av ungefär 6 900 hyresrätter till rimlig kostnad per år, något som politikerna i regionen behöver besluta om.

Om bostadskrisen ska lösas måste politikerna komma till skott. Vi börjar med ett krav på 30 000 nya hyresrätter till rimlig kostnad i hela Sverige – varje år. Därför finns här en namninsamling som ska lämnas över till ansvariga politiker. Genom att skriva under är du med och gör skillnad.

Vi behandlar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i ditt namn tillåter du att vi publicerar det på den här sajten och att du kan bli kontaktad i samband med In My Backyard.